logo

Kompartemen Media Informasi

KOORDINATOR KOMPARTEMEN MEDIA INFORMASI

Metta Rahmatia

 

 

 

WAKIL KOORDINATOR KOMPARTEMEN MEDIA INFORMASI

Nashareta Ladi I

 

 

 

 

 

 

ANGGOTA

Yusuf Ady W

 

 

ANGGOTA

Nudiya Silmi Faza

 

 ANGGOTA

Rd.Ranny Meilany